Analize ape


In cadrul Laboratorului LACMED se realizează următoarele tipuri de analize:

Indicatori fizico-chimici de calitate ai apelor (download pdf):
(pentru ape subterane, ape de suprafata, ape potabile, ape uzate municipale si industriale, levigat, alte deseuri lichide) :

Nr. crt Indicator Metoda / Observatii
1 Temperatura Metoda nestadardizata
2 Turbiditate Metoda nestandardizata
3 Culoare Metoda specifica aparatului, model Multyspectroquant, Merck
4 pH SR EN ISO 10523:2012 / PSA-LACMED-01
5 Conductivitate SR EN 27888:1997
6 Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) SR ISO 6060:1996 / PSA-LACMED-02
7 Consum biochimic de oxigen (CBO5) EN 1899-1:2003 , EN 1899-2: 2002
8 Materii in suspensie SR EN 872:2005 / PSA-LACMED-03
9 Reziduu filtrabil la 105⁰C SR EN 872:2005 / PSA-LACMED-03
10 Amoniu SR ISO 7150-1:2001 / PSA-LACMED-05
11 Azotati SR ISO 7890-3:2000 / PSA-LACMED-06
12 Azotiti SR ISO 26777:2002 / PSA-LACMED-07
13 Azot total PSA-LACMED-08 Ed.2.Rev.1
14 Azot total SR EN 12260:2008, PSA-LACMED-15
15 Fosfor total SR ISO 6878:2005 / PSA-LACMED-09
16 Substante extractibile cu solventi SR 7587:1996 / PSA-LACMED-10
17 Agenti de suprafata anionici (detergenti anionici)  PSA-LACMED-11 ed.1, rev.2
18 Agenti de suprafata neionici (detergenti neionici)  PSA-LACMED-12 ed.1, rev.2
19 Agenti de suprafata cationici (detergent cationici) Metoda Merck 101764: 2013
20 Sulfuri si hidrogen sulfurat  SR 7510:1997, PSA-LACMED-13
21 Produse petroliere  STAS 7877-1:1995
22 Indice de fenol SR ISO 6439:2001, PSA-LACMED-14
23 Cloruri  SR ISO 9297:2001
24 Clor rezidual liber  STAS 6364:1978
25 Fluoruri Metoda Merck 100809:2013
26 Sulfati Metoda Merck 114548:2014
27 Sulfiti Metoda Merck 114394:2013
28 Fosfati SR ISO 6878:2005, Metoda Merck 114543: 2013
29 Duritate (totala/temporara)  SR ISO 6059:2008
30 Oxigen dizolvat SR EN ISO 5814:2013, SR EN 25813:2000
31 Oxidabilitate (CCO-Mn) SR EN ISO 8467:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de permanganat
32 Alcalinitate (permanenta/temporara) SR ISO 9963:1997/ metoda nestandardizata
33 Calciu + Magneziu SR EN ISO 6059:2008 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrica cu EDTA
34 Bor Metoda Merck 100826:2013
35 Sodiu Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
36 Potasiu Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
37 Carbon total  / carbon organic total ISO 8245:1999, Sistem Shimadzu TOC-VCPN Analizor pentru determinarea carbonului organic total

Go to top

Va rugam sa ne contactati pentru informatii aditionale privind indicatorii analizati, pentru performantele metodelor de analiza si preturi.