Personal

 

CTEO2

dr.ing. Carmen Teodosiu

Coordonator laborator

dr.ing. Carmen Teodosiu este profesor universitar la Departamentul de Ingineria şi Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI).
In anul 1981 a absolvit cursurile Facultatii de Tehnologie Chimica Iasi. In perioada 1994-1996 a absolvit Cursul internaţional post-universitar Environmental Science and Technology şi respectiv Programul Master of Science in domeniul Environmental Engineering la International Institute for Infrastructure, Hydraulics and Environmental Engineering, IHE-UNESCO, Delft, Olanda. În anul 1998, şi-a susţinut teza de doctorat in domeniul Chimie cu titlul “Optimizarea procesului de epurare avansată a apelor uzate conţinând compuşi organici nebiodegradabili şi solide în suspensie” la TUIASI.
Din anul 2008, prof. Teodosiu este Prorector cu activitatea de cercetare ştiinţifică al Universităţii Tehnice Iaşi si Editor coordonator al sectiunilor Buletinului Institutului Politehnic Iasi.
Activitatea sa didactică şi de cercetare stiintifica include domeniile:

  • Procese de epurare avansată a apelor uzate municipale/industriale;
  • Procese de tratare a apei;
  • Managementul integrat al mediului.

Este autoarea a 20 cărţi publicate in edituri recunoscute pe plan national/international, 5 brevete, 68 lucrari publicate in reviste cotate ISI, 51 articole publicate in reviste indexate BDI, 24 articole publicate integral in volumele conferintelor nationale/internationale (indice Hirsch, h=12, 507 citari ale lucrarilor publicate in reviste ISI), si a 102 lucrari plenare/comunicate la conferinte internationale.
Prof. Teodosiu este conducator de doctorat in domeniile Inginerie Chimica si Ingineria Mediului si a coordonat 11 teze de doctorat care au fost finalizate. Prof. Teodosiu a fost implicată în echipele de cercetare a 24 granturi internationale si a 38 granturi si contracte de cercetare naţionale (la 27 dintre granturile internationale /nationale fiind director de proiect sau responsabil proiect partener). Este iniţiatoarea si preşedinta International Conference on Environmental Engineering and Management (ICEEM) cu 7 editii organizate până în prezent. În anul 2011 a primit titlul de Doctor honoris causa al Universitatii Pannonia din Ungaria.
Go to top

CM

dr.ing. Corina Musteret

Responsabil calitate, responsabil marketing

dr.ing. Corina Petronela Mustereţ este sef de lucrari la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași.  A absolvit în 1999 programul de licență Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului și în 2006 programul de masterat Managementul mediului, în cadrul aceleiași Facultăți. În anul 2011, a obținut titlul științific de doctor în Inginerie Chimică. Activitatea sa didactică și de cercetare include domeniile: tehnologii de epurare avansata si tehnologii de tratare a apei pentru potabilizare/uz industrial. Este coautor al unui brevet național și a 11 lucrări publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale. A fost implicată în activitățile de cercetare a 11 granturi internationale si naționale.
Go to top

 GB

dr.ing. George Barjoveanu

Responsabil analize

dr.ing. George Bârjoveanu este sef de lucrari la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în 2004 programul de licență Ingineria și protecția mediului în industrie, în 2005 programul de masterat Managementul mediului iar din 2009 este doctor în Inginerie Chimică. Dr. Barjoveanu este autor a 2 carti, 22 de articole stiintifice in reviste internationale cotate ISI/indexate BDI, 1 brevet de inventie si a participat la 21 granturi si contracte de cercetare nationale si internationale. Activitatea sa didactică și de cercetare include domeniile: tehnologii de epurare avansata in vederea recircularii apelor uzate, managementul integrat al resurselor de apă şi dezvoltarea de instrumente pentru managementul mediului (evaluarea ciclului de viata, evaluari integrate, consum durabil).
Go to top

 CPAD

dr. Carmen Paduraru

Responsabil analize

dr. Carmen Păduraru este conferențiar universitar la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în anul 1980 cursurile Facultății de Tehnologie Chimică din cadrul Institutului Politehnic ”Gh. Asachi” Iași. În anul 2005 a a obținut titlul științific de doctor în Chimie analitică la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Activitatea sa didactică și de cercetare include domeniile: ecologie și protecția mediului, chimie generală, chimia analitică a metalelor platinice, concentrarea și separarea ionilor metalici poluanți prin sorbție pe materiale neconvenționale; adaptarea și elaborarea unor metode analitice pentru determinarea elementelor în concentrații mici. Este autor și coautor a 8 cărți publicate în edituri recunoscute CNCS și a 56 de lucrări publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale. A fost implicată ca director/ cercetător în activitățile de cercetare a 14 granturi naționale.
Go to top

 LTOF

dr. Lavinia Tofan

Responsabil analize

dr.ing. Lavinia Tofan este conferențiar universitar la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în 1984 cursurile Facultății de Tehnologie Chimică din cadrul Institutului Politehnic ”Gh. Asachi” Iași. În anul 1998 a obținut titlul științific de doctor în Chimie analitică la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Activitatea sa didactică și de cercetare include domeniile: chimie analitică și analiză instrumentală, evaluarea indicatorilor de calitate a poluării mediului, concentrarea și separarea unor elemente pe materiale schimbătoare de ioni și chelatizante; adaptarea și elaborarea unor metode analitice pentru determinarea elementelor în concentrații mici; studii privind fezabilitatea conversiei unor deșeuri industriale și agricole în sorbenți pentru epurarea avansată a apelor uzate. Este autor și coautor a 18 cărți publicate în edituri recunoscute CNCS și a 72 de lucrări publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale. A fost implicată ca director/ cercetător în activitățile de cercetare a 28 granturi/contracte naționale.
Go to top

 DFIG

dr.ing. Daniela Fighir

Responsabil analize, Responsabil metrolog

dr.ing. Daniela Fighir (Arsene) este asistent universitar în cadrul Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în 2008 programul de licență Ingineria și protecția mediului în industrie și în 2009 programul de masterat Managementul mediului în cadrul aceleiași Facultăți. În anul 2011, a obținut titlul științific de doctor în Inginerie Chimică. Este autor și coautor a două cărți publicate în edituri recunoscute CNCS și a 7 lucrări publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale. A fost implicată ca cercetător în activitățile de cercetare a 8 granturi/contracte naționale. Activitatea sa didactică și de cercetare include domeniile: Analiza si sinteza proceselor tehnologice, Analiza cost beneficiu și Procese de epurare avansată a apelor uzate.
Go to top

 DGAV

dr.ing. Daniela Gavrilescu

Responsabil analize

dr.ing. Daniela Gavrilescu (Căilean) este asistent universitar la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în 2008 programul de licență Ingineria și protecția mediului în industrie și în 2009 programul de masterat Managementul mediului în cadrul aceleiași facultăți. În anul 2011, a obținut titlul științific de doctor în Inginerie Chimică. Activitatea sa didactică și de cercetare include domeniile: Tehnologii de tratare și valorificare a deșeurilor, Procese de epurare avansată a apelor uzate și Modelarea și simularea proceselor în protecția mediului. Este autor al unei cărți în editură recunoscută CNCSIS, coautor al unui brevet național și a 14 lucrări publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale. A fost implicată în activitățile de cercetare a 8 granturi/contracte naționale.
Go to top

 PAPO

dr.ing. Petru Apopei

Responsabil analize

dr.ing. Petru Apopei este cercetător științific în cadrul Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în 2006 programul de licență Tehnologia și Biotehnologia Protecției Mediului și în 2007 programul de masterat Managementul Mediului în cadrul aceleiași Facultăți. În anul 2012, a obținut titlul științific de doctor în Ingineria Mediului. Activitatea sa de cercetare cuprinde procesele de epurare avansată a apelor uzate. Este coautor al unei cărți și a 4 articole publicate în reviste cotate ISI. A participat la 6 manifestări științifice naționale și internaționale, fiind implicat și în activitățile de cercetare a 6 granturi/contracte naționale.
Go to top

 CCATR

dr.ing. Cezar Catrinescu

Responsabil analize

dr.ing. Cezar Catrinescu este conferențiar universitar la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A obtinut titlul științific de doctor în Inginerie Chimică în anul 2004. A realizat stagii de cercetare doctorale (Franta, Germania, Spania) si post-doctorale (Portugalia, Elvetia, Germania). Activitatea sa didactică și de cercetare include domeniile: Stiința materialelor, Cataliză în protecția mediului, Tehnologii avansate de depoluare. In anul universitar 2005-2006 a fost profesor asociat invitat la Universitatea din Madeira (Portugalia). A publicat peste 40 de articole, din care 24 in reviste indexate ISI (Indice Hirch = 12; 545 de citari in reviste indexate ISI). A fost membru in echipe de cercetare de cercetare nationale (16 proiecte, dintre care 3 ca director de proiect) și în străinătate (9 granturi internaționale).
Go to top

 CatalinBalan

dr.ing.Catalin Balan

Responsabil analize

Catalin Dumitrel Balan este asistent universitar la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în 1999 programul de licență Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului și în 2008 programul de masterat Managementul mediului, în cadrul aceleiași Facultăți. În anul 2008, a obținut titlul științific de doctor în Inginerie Chimică. Activitatea sa didactică și de cercetare include domeniile: tehnologii si biotehnologii pentru protectia mediului, evaluarea impactului asupra mediului (Evaluator acreditat de M.A.P.P.M), monitorizare factori de mediu, studiul biodiversitatii regiunea NE (Ordinul Lepidoptera). Este coautor 12 lucrări (ISI) publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale. A fost implicat în activitățile de cercetare a 4 granturi naționale.

 

 IMOR

drd.ing. Irina Morosanu

Inginer laborator

Irina Chihăiței (Moroșanu) este doctorandă în anul II, domeniul Ingineria Mediului, a Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în anul 2011 programul de licență Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, iar în anul 2013 programul de masterat în limba engleză Environmental Management and Sustainable Energy, în cadrul aceleiași facultăți. Activitatea sa profesională cuprinde tehnologiile avansate de epurare a apelor uzate și determinarea indicatorilor de calitate a apei. Este coautor al unei lucrări publicate într-o revistă de specialitate națională, a participat la 2 manifestări științifice internaționale și a fost implicată în activitățile de cercetare a 4 granturi naționale și internaționale.

 

 foto ID

drd.ing. Dumitrița Ibănescu

inginer laborator

Dumitrița Ibănescu este doctorandă în anul I, domeniul Ingineria Mediului, a Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit în anul 2013 programul de licență Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, iar în anul 2015 programul de masterat Managementul Mediului, în cadrul aceleiași facultăți. Activitatea sa de cercetare cuprinde procesele de epurare avansată a apelor uzate și determinarea indicatorilor de calitate a apei. Este coautor al unei lucrări publicate într-o revistă de specialitate internațională.

 

 andreea_galca

drd.ing. Andreea-Florina Gîlcă

inginer laborator

Andreea-Florina Gîlcă este doctorandă în anul I a Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. domeniul Ingineria Mediului. A absolvit în anul 2013 programul de licență Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, iar în anul 2013 a absolvit programul de masterat în limba romană Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. Activitatea sa profesională și de cercetare include domeniile de interes referitoare la evaluarea performanțelor de mediu a sistemelor de tratare a apei precum și determinarea indicatorilor de calitate a apei. Este coautor a unei lucrări publicate într-o revistă de specialitate internațională.

tehn. Gherghina Chilu

tehn. Teofil Penelea

 

Go to top