Servicii de cercetare

Pe langa activitatile de determinare a calitatii componentelor de mediu, personalul laboratorului LACMED ofera servicii complexe de cercetare stiintifica in urmatoarele domenii:

Prevenirea si controlul poluarii:

 • servicii de monitorizare, analiza de procese tehnologice de epurare ape uzate;
 • servicii de proiectare / retehnologizare / modernizare / upgradare statii de epurare,
 • servicii de proiectare procese avansate de tratare  / epurare bazate pe:
  • Procedee de membrana (micro- , ultra-, nanofiltrare)
  • Procese de oxidare avansata,
  • Procese adsorbţie / schimb ionic.

Evaluari de performanta a proceselor, produselor si serviciilor:

 • Studii de evaluare a impactului si riscului de mediu,
 • Evaluarea amprentei de apa,
 • Evaluarea ciclului de viata a produselor si serviciilor.