Managementul Calitatii

Laboratorul LACMED are drept obiectiv de a efectua activităţi specifice de analiza si control a factorilor de mediu, astfel încât să se îndeplinească cerinţele SR EN ISO/ CEI 17025: 2005 şi să satisfacă cerintele colaboratorilor externi (clientilor), ale autorităţilor de reglementare sau a altor organizatii care ii acordă recunoaştere.

Obiectivele principale ale laboratorului LACMED privind calitatea sunt:

  • Realizarea analizelor în conformitate cu metodele de analiză specifice, cu cerinţele de reglementare precum si cu cerinţele clienţilor;
  • Asigurarea calitatii rezultatelor prin planificarea si implementarea nivelurilor adecvate de control a metodelor de analiza si a rezultatelor, precum si prin validarea metodelor de analiza;
  • Menţinerea competenţei laboratorului prin participarea la scheme de comparare interlaboratoare naţionale şi internaţionale;
  • Mentinerea competenţei personalului prin participarea la instruiri periodice si traininguri de specialitate.

Toate activitatile care au loc in cadrul Laboratorului LACMED se desfasoara in cadrul unui sistem de management al calitatii care este orientat catre satisfacerea cerintelor clientilor precum si pentru a raspunde cerintelor specifice standardului SR EN ISO CEI 17025:2005.
Descarcati aici Certificatul de acreditare.
Certificat_LACMED_LI1054