Analize aer

In cadrul laboratorului LACMED se realizeaza analize pentru urmatorii indicatori de calitate ai aerului  /gazelor (download pdf):

Nr crt Indicator Metoda / Observatii
1 Monoxid de carbon, CO  SR ISO 10396:2008 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare
2 Dioxid de carbon, CO2 SR ISO 10396:2008 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare
3 Oxizi de sulf, exprimat ca SO2 SR ISO 10396:2008 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare
4 Oxizi de azot, exprimat ca NO2 SR ISO 10396:2008 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare
5 Pulberi PM 10 SR EN 12341:2014   Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM 2,5 a particulelor în suspensie
6 Pulberi totale, Pulberi sedimentabile, pulberi in suspensie ISO 9096:2008 Emisii de la surse fixe. Determinare manuală a concentraţiei masice de pulberi
7 Vapori HCl/ Cloruri  SR EN 1911:2011 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de cloruri gazoase, exprimată în HCl. Metodă de referinţă standard
8 Vapori H2SO4 STAS 11194-79 Puritatea aerului. Determinarea acidului sulfuric
9 Compusi oganici volatili SR EN 13649:2002 Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice a compuşilor organici gazoşi individuali. Metoda cu cărbune activ şi desorbţia solvenţilor
10 Nivel de zgomot Metoda specifica aparatului Digital Sound Level master HGL-1004 MeTecnick Germania

Pentru determinarea indicatorilor de calitate ai aerului / gazelor, laboratorul LACMED dispune de personal, proceduri si echipamente pentru prelevarea directa a probelor in teren.

Go to top