Poluanti organici prioritari si metale grele


Laboratorul LACMED Efectueaza analize pentru urmatorii poluanti prioritari (download pdf):

Poluanti prioritari organici

Nr crt. Indicator Metoda / Observatii
1 Benzen

SR ISO 11423-1:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de benzen şi a unor derivaţi benzenici. Partea 1: Metoda head-space prin cromatografie în fază gazoasă

 

SR ISO 11423-2:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de benzen şi a unor derivaţi benzenici. Partea 2: Metoda prin extracţie şi cromatografie în fază gazoasă

2 Benz(a)piren SR EN ISO 9377-2:2002 Calitatea apei. Determinarea indicelui de hidrocarburi. Partea 2: Metoda prin extracţie în solvent şi cromatografie în fază gazoasă
3 Clorură de vinil Metoda EPA 501.2-1990
4 1,2 Dicloretan Metoda EPA 501.2-1990
5 Epiclorhidrină Metoda aparatului de gaz cromatografie cuplata cu spectrometrie de masa GC-MS
6 Hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) SR EN ISO 9377-2:2002 Calitatea apei. Determinarea indicelui de hidrocarburi. Partea 2: Metoda prin extracţie în solvent şi cromatografie în fază gazoasă
7 Pesticide organo-clorurate SR EN ISO 6468:2000 Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policlorurati şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid
8 Pesticide totale Metoda aparatului de gaz cromatografie cuplata cu spectrometrie de masa GC-MS
9 Tetracloretena şi Tricloretenă (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi) Metoda EPA 501.2-1990
10 Trihalometani Total SR EN ISO 10301:2003 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de hidrocarburi halogenate foarte volatile. Metode prin cromatografie în fază gazoasă
11 Tetraclorura de carbon Metoda EPA 551/1990

Go to top

Poluanti prioritari anorganici – metale grele

Nr crt Indicator Metoda / Observatii
1 Aluminiu Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
2 Argint Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
3 Cadmiu

SR ISO8288:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB

4 Cianuri totale Metoda electrochimica a aparatului Consort C863
5 Crom total Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
6 Cobalt

SR ISO8288:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB

7 Cupru

SR ISO8288:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB

8 Fier total

SR 13315:1996/C91:2008 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier. Metoda spectrometrică de absorbţie atomica,

Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB

9 Mangan total Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
10 Mercur Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
11 Molibden Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
12 Nichel

SR ISO8288:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB

13 Plumb

SR ISO8288:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB

14 Seleniu Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB
15 Zinc

SR ISO8288:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB

Go to top